Zawsze po stronie obywateli

Ubiegam się o reelekcję z Komitetu Wyborczego Wyborców Zjednoczona Prawica. Chcę jednoczyć różne środowiska wobec idei jaką jest sprawiedliwe, bezpieczne i solidarne państwo, wolne od nadużyć i patologii.

Zapraszam do współpracy osoby reprezentujące wartości patriotyczne, chrześcijańskie, jak również rozwijające z sukcesami rodzinne przedsiębiorstwa.

Moja działalność społeczna i polityczna opierała się i będzie opierać na ważnych dla mnie wartościach:

Mieszkańcy ziemi białostockiej i sokólskiej zasługują na godną i sprawdzoną reprezentację w Senacie RP. W ciągu ostatnich czterech lat udało się zrobić wiele na rzecz naszego regionu i wierzę, że wspólnie możemy zrobić jeszcze więcej.

Moja odpowiedzialność
Moje priorytety

#zdrowie#praca#ochrona środowiska#fundusze europejskie#przedsiębiorczość#infrastruktura#edukacja

01

Sprawiedliwa Polska

Nasza Ojczyzna od lat boryka się ze spuścizną PRL i jej patologiami. Zdecydowana większość Polaków nie skorzystała na uwłaszczeniu elit okrągłostołowych. Nie należy też do uprzywilejowanych grup interesów. W powszechnym odczuciu prawo nie jest równe dla wszystkich. Musimy walczyć z przejawami bezkarności silnych i egzekwować prawo w równym stopniu wobec wszystkich obywateli. Państwo musi dbać o bezpieczeństwo oraz o sprawiedliwe stosowanie prawa.

02

Solidarna Polska

Polska, o jakiej marzę, to państwo o silnych, uczciwych instytucjach, zapewniające równy dostęp do najważniejszych usług, takich jak: zdrowie, edukacja i nauka, czy pomoc społeczna. Polska jest jedna i wszyscy Polacy powinni mieć podobne szanse. Dlatego powinniśmy inwestować w sprawną ochronę zdrowia, innowacyjną edukację, wzmocnienie uczelni wyższych, rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej, czy energetycznej, szczególnie w słabo uprzemysłowionych regionach (m.in. w Podlaskiem).

03

Dumna Polska

Jesteśmy dumnym narodem, świadomym naszego wkładu w cywilizację europejską. Polska powinna zajmować należne sobie miejsce na arenie międzynarodowej. Aby tak się stało, musimy bronić naszej historii i honoru naszych przodków. Nie możemy pozwalać na zakłamywanie historii poprzez oskarżanie nas o zbrodnie, w szczególności w okresie II wojny światowej. Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” – mówił Józef Piłsudski. W dziejach Polski szczególną rolę odegrał Kościół, dlatego powinniśmy stać na straży wartości chrześcijańskich w życiu publicznym.

04

Przedsiębiorcza Polska

Naszym ogromnym bogactwem są młodzi ludzie. Pod względem demograficznym jesteśmy wciąż jednym z najmłodszych społeczeństw w Europie. Trzeba wykorzystać optymizm, potencjał i przedsiębiorczość młodych. Pokolenie naszych dzieci kocha innowacje i nie boi się ryzyka, dlatego są z natury przedsiębiorczy. Państwo na różne sposoby powinno wspierać ich aktywność, która w przyszłości przyniesie wzrost gospodarczy.

05

Bogate Podlaskie

Nasze województwo jako peryferyjny region Europy wymaga szczególnego wsparcia od rządu, przy zaangażowaniu środków unijnych. Jako wojewoda zabiegałem o sprawiedliwy podział środków finansowych w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Dziś również chcę walczyć o kontynuację programu dedykowanego naszemu województwu w ramach perspektywy finansowej 2021-2027.

06

Bezpieczna rodzina

Nie byłoby polskiej tożsamości bez silnych rodzin. Dlatego państwo musi dbać i wspierać rodziny na wielu płaszczyznach. Po pierwsze gospodarczej, dlatego z przekonaniem głosowałem za wprowadzeniem programu 500+ od pierwszego dziecka i nigdy nie zgodzę się na jego ograniczenie. Jestem zwolennikiem daleko idących ulg podatkowych i ułatwień dla rodzin z co najmniej 3 dzieci. Rodzina potrzebuje również wsparcia instytucjonalnego: dostępu do żłobków i przedszkoli, a także opieki nad seniorami. Rodzina nie może być również atakowana przez rozmaite ideologie. Nie godzę się na indoktrynację dzieci w duchu gender czy promocji LGBT.