Moja praca w Senacie RP

Dzięki Państwa zaufaniu dwukrotnie wykonywałem mandat Senatora RP. W Senacie zasiadałem w różnych komisjach, m. in. w Komisji Środowiska, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Pełniłem funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz członka Komisji Obrony Narodowej.

Jestem autorem blisko 100 interpelacji i oświadczeń senatorskich, dotyczących problemów nas Polaków, ale w szczególności mieszkańców województwa podlaskiego.

Nieustannie wstawiam się za osobami w trudnej sytuacji, postulując zmiany prawne w zakresie systemu służby zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz emerytur. Wspierałem i będę wspierał politykę socjalną. Uważam, że aby żyło nam się lepiej w pierwszej kolejności należy dbać o podstawę tego Państwa, czyli rodziny. Wielokrotnie na forum Senatu poruszam problemy polskich rodzin, Polaków na Wschodzie oraz rolnictwa.

W minionej kadencji, w ramach koalicji Zjednoczonej Prawicy:

  • obniżyliśmy wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
  • wprowadziliśmy innowacyjne programy społeczne, takie jak : Rodzina 500+, Dobry Start 300+, Mama 4 +.
  • systematycznie podnosiliśmy minimalne wynagrodzenie za pracę.
  • seniorzy mogą korzystać z darmowych leków oraz „trzynastej” emerytury
  • wprowadziliśmy ulgi dla przedsiębiorców takie jak: zerowy PIT dla młodych Polaków do 26 roku, zmniejszony podatek PIT, obniżone składki ZUS dla małych firm oraz podatek CIT dla małych i średnich firm.
  • przywracamy lokalne połączenia autobusowe,
  • rozwijamy infrastrukturę drogową, m.in. poprzez Fundusz Dróg Samorządowych, do którego w województwie podlaskim trafiło 414 milionów na rok 2019.