KWW Zjednoczona Prawica

W dniu 22 sierpnia bieżącego roku Państwowa Komisja Wyborcza w Warszawie przyjęła zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Zjednoczona Prawica oznacza to, że komitet ten będzie mógł wystawić kandydata w wyborach do Senatu.
KWW Zjednoczona Prawica złożył wymagane 1000 podpisów i spełnił wszystkie wymogi niezbędne do rejestracji komitetu. Kolejnym krokiem jest wystawienie kandydata na senatora.
Naszym obszarem działania jest województwo Podlaskie. Chcemy jednoczyć różne środowiska wobec idei jaką jest sprawiedliwe, bezpieczne i solidarne Państwo, wolne od nadużyć i patologii.
KWW Zjednoczona Prawica uzgodniło już kandydata do Senatu w okręgu nr 60, obejmującym Białystok, powiat Białostocki i Sokólski. Jest to doskonale znana osoba, ciesząca się dużym poparciem w wielu poprzednich wyborach – Pan Senator Jan Dobrzyński.

Regon: 384192950
NIP: 5423371841
Komitet Wyborczy Wyborcow Zjednoczona Prawica
ul. Sw. Rocha 11/1 lok. 5
15-879 Białystok